Γυναίκες σε πλυντήριο (αναταραχή αρχείου) Women in car wash (archive trouble)
 

Θραύσματα ενώνονται τρυφερά
Fragments unite tenderly